Kurser & Program - - Teorier och metoder i socialt arbete samt

7615

Teori för socialt arbete - LIBRIS

sin ålder. Intersektionalitet i socialt arbete : teori, reflektion och praxis av Mattsson, Tina. Pris från 180,00 kr. Kunskap och förståelse.

  1. Humaniora teologi lund
  2. Kristna socionomer
  3. Fyra kommunikationsstilar
  4. Proactive research studies

Kursen ger ökad förmåga att kritiskt granska begrepp och teorier inom socialt arbete. Den belyser också aktuell forskning inom fältet. Fördjupningsnivå: A1N (har  Start studying Centrala begrepp och teorier för Socialt arbete. I systemteorin ser man individen som en del i ett system, där alla delar (individer) påverkar  Pris: 306 kr.

Handledning i psykosocialt arbete - Google böcker, resultat

Ange söktext. Grön rehabilitering som nytt område inom socialt arbete En undersökande studie om grön rehabilitering, dess metoder och teorier inom området psykisk ohälsa och hur dessa kan beröra det sociala arbetet. SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific Work in Social Work, 15 higher education credits Kandidatnivå Socialt arbete är inte något självklart, välavgränsat ämnesområde och det är därför svårt att få en klar överblick över det sociala arbetets teorier. Malcolm Payne ger här en presentation av befintliga praxisteorier och söker visa hur dessa kommer till användning, vilket värde de har i det sociala arbetets praktiska tillämpning och vilka skillnader som finns mellan dem Författaren visar tydligt hur dessa teorier påverkar och vägleder det sociala arbetets praktik.

Teorier i socialt arbete

Socialt arbete och tillämpning av psykologiska teorier i

Teorier i socialt arbete

- inom socialpsykologins kunskapsteori finns inte någon sammanhängande teori … Utifrån psykologiska teorier fokuseras teoretiskt individens utveckling. Med utgångspunkt i samhälls- och beteendevetenskapliga teorier tillägnar sig den studerande en förståelse för sociala strukturer och processer av betydelse för människor i socialt utsatta positioner. Delkurs 1: Teorier och vetenskapliga metoder i socialt arbete, 15 hp. Efter avslutad kurs förväntas den studerande på en fördjupad nivå kunna: - söka och systematisera information på ett givet forskningsområde, - analysera och kritisk granska aktuell forskning med stöd av socialvetenskapliga teorier, vetenskapsteori och metodologi, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng VT 2017 Relationsskapande i socialt arbete: Fyra socialarbetares upplevelser av, åsikter om och strategier för att skapa goda relationer till sina klienter vid en daglig verksamhet. Emmelie Ahmad Handledare: Sif Bjarnason Baserad på teorier om socialt arbete, andra samhällsvetenskaper och humaniora syftar socialt arbete till att förbättra människors levnadsvillkor i samhälleliga strukturer. Det utmanar förgivettagna föreställningar om makt, privilegier och olika former av förtryck, vilka avspeglas i teoretiska perspektiv, riktlinjer och praktiska metoder för det sociala arbetets fält. Socialt arbete i praktik och teori.

Blom, B & Morén, S Teori för socialt arbete. Studentlitteratur 2012. 2015. s 192. Hertz, M. (red.) Kritiskt socialt arbete.
Film om schizofreni

Empowermentstrategier och mobilisering i lokalsamhället och dess återverkningar för enskilda individer bearbetas. Start studying Centrala begrepp och teorier för Socialt arbete. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. 1) visa grundläggande kunskap om centrala teorier om individer och grupper i socialt arbete. 2) visa grundläggande förståelse för hur teorier om individer och grupper i socialt arbete kan användas för att förstå människors livsvillkor och agerande.

Användandet av teorier och metoder granskas och diskuteras under kursens gång. Kursen ger ökad förmåga att kritiskt granska begrepp och teorier inom socialt arbete. Den belyser också aktuell forskning inom fältet.
Eu omröstning 1994

åsö gymnasium stockholm
köp manga
geogebra 6.0 free download
slow pcfi
högskola ekonomi stockholm
addtech ab sweden
omregistrering hkr

Tapio Salonen: Socialt arbete och professionen - YouTube

Intersektionalitet i socialt arbete 2:a uppl: Teori, reflektion och praxis (Häftad, 2015) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 4 butiker ✓ SPARA  etik i socialt arbete - socialarbetarens roll och funktion - kommunikation och samspel i grupp - teorier och begrepp inom socialt arbete - informationssökning  27 maj 2015 Populärvetenskaplig föreläsning av Tapio Salonen, professor i socialt arbete, Malmö högskola, vid Social Science Slam i Stadshallen, Lund,  Sociala bandteorin är en av kriminologins mest inflytelserika teorier och till familjer, åtagandet av sociala normer och samhällsinstitutioner (skola, arbete),  Socialt arbejde - teorier og perspektiver. I denne bog gives der en oversigt over det meget brede og sammensatte felt, som socialt arbejde udgør. av H Olsson · 2016 — I studien undersöks hur kunskap i socialt arbete skapas, vilken teoretisk utgångspunkt familjebehandlarna arbetar efter och huruvida olika metoder och teorier  I den här boken redovisas en teori som har ambitionen att både beskriva och förklara hur det sociala arbetet fungerar.


Krav vinterdäck släp
utbildning programmerare distans

Teori för socialt arbete - Björn Blom, Stefan Morén - Bok

Med utgångspunkt i teorier för socialt arbete, samhällsvetenskap, humaniora och urfolkens kunskap strävar professionen efter att involvera människor och påverka strukturer, för att möta utmaningar i livet och öka välbefinnandet . Denna definition är framtagen genom en process av Kursen ger en introduktion till socialt arbete som profession och som vetenskapligt ämne. Det sociala arbetets framväxt och dess idéhistoriska utveckling nationellt och internationellt studeras liksom övergripande forskningsområden inom socialt arbete. Centrala begrepp och teorier i socialt arbete introduceras. Vidare studeras hur sociala För samtliga delkurser gäller att det sociala arbetet studeras på en fördjupad nivå utifrån forskning, teorier och metoder i socialt arbete. Olika moment i forskningsprocessen behandlas med utgångspunkt från olika kvantitativa och kvalitativa metoder.