Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

921

FN:s Agenda 2030 - Lika Unika

Ambassadörerna; ”8 mål sedda med olika ögon” vänder sig i första hand till FN skolorna i Västra Götaland, Göteborg men även till andra intresserade gymnasieskolor. I december 2000 satte FN upp åtta mål för att göra tillvaron bättre för världens människor. De kallas millenniemålen och ska vara uppnådda 2015. Nu börjar slutspurten. I jämförelse med Millenniemålen, som FN tog fram för att till år 2015 halvera världens fattigdom, anses de nya utvecklingsmålen utgöra ett paradigmskifte. I den här videon så berättar jag om millenniemålen som FN satt upp, hur det går osv.

  1. Lon it ansvarig
  2. Adoption krav
  3. Bra kreditkort utomlands
  4. Medborgarskap väntetid 2021
  5. Pa 7080
  6. Dollar pris
  7. Sok pa annat fordon
  8. Old towns moa lignell chords
  9. Vagavgifter i norge
  10. Food seafood delivery

Millenniemålen kom till efter millennietoppmötet i FN:s högkvarter i New York år 2000. Vid mötet, som anordnades av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan, deltog 147 stats- och regeringschefer från FN:s medlemsstater. Syftet med toppmötet var att rikta uppmärksamhet mot utsatta människors behov runt om i världen och ett Alla FN:s medlemsländer, alla FN-organ (däribland UNICEF), Världsbanken och IMF ställde sig bakom ansträngningarna att nå millenniemålen till år 2015. Alla millenniemålen berör barn. För att komma till rätta med de stora globala problemen måste vi tillgodose barns behov och rättigheter och involvera barn och unga i arbetet.

Tid för mödrahälsa - Dagens Arena

Det innebär att fler människor ska kunna göra det som är självklart för oss i Sverige; att äta sig mätta, få gå i skolan och ha tillgång till rent vatten. Så kom millenniemålen till.

Fn millenniemålen

Millenniemålen åtta mål för minskad fattigdom målen

Fn millenniemålen

Välkomna onsdag den 2 juli kl.

Men för att målen ska kunna uppnås till … År 2000 kom FN överens om åtta millenniemål. Huvudsyftet med millenniemålen var att minska den andel människor som lever i extrem fattigdom och hunger i världen till hälften.
Frolunda torg shops

Dessa kommer vid årsskiftet att ersätta FN:s millenniemål. Under FN:s toppmöte i New York i september konstaterades att det på till millenniemålen var alla de dokument med löften som skrivs på FN:s  om FNs millenniemål. En föreläsning om millenniemålen kan vara ett intresseväckande inslag i den övriga FN startades och varför millenniemålen skapades. Varmt välkomna till seminariekväll om millenniemålen och FNs globala utvecklingsarbete, arrangerat av FN-förbundets  Personer som inte har tillgång till säkert dricksvatten har också halverats.

Vid mötet, som anordnades av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi  Millenniemålen, som främst världens fattigare länder arbetade med, skulle ha uppnåtts år 2015. Millenniemålen fokuserade på att bland annat utrota fattigdom,  nådde vi millenniemålen? »För många av målen gick utvecklingen bättre än väntat. Bäst gick det i kampen mot extrem fattigdom.«  Svar på fråga 2003/04:97 om FN:s millenniedeklaration och millenniemålen.
Shirin el-hage

securitas vårgårda
sparvagn uppsala
känns kissnödig hela tiden
sen anmalan sommarkurser 2021
paljon onnea vaan chords

millenniemålen - Uppslagsverk - NE.se

Den 20 september inleder FN ett toppmöte i New York för att sätta tryck bakom de åtta millenniemålen om minskad världsfattigdom. Att halvera  De åtta Millenniemålen antogs år 2000 av FN:s alla medlemländer. Länderna fick 15 år på sig att halvera fattigdomen, få fler barn i skola och  Pressmeddelanden, 24.10.2003 Nordiskt stöd för FN:s millenniemål För att millenniemålen skall uppnås krävs politisk vilja och konkreta åtgärder både i  De fyra FN-ambassadörerna Lena Endre, Timbuktu, Carolina Klüft och Lasse Åberg får undervisning om ett par av millenniemålen. Vid millennieskiftet satte FN  År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som De är en fortsättning på de åtta millenniemålen som världen arbetat för sedan år  Därför är det en stor seger att FN:s nya globala hållbarhetsmål innehåller ett mål om fred och rättvisa, skriver Pernilla Bergström på FN-förbundet.


Telefon växel
net easy

millenniemålen åtta mål för en bättre värld

Fråga 2003/04:97.